REGULAMENT CONCURS DE TIP GIVEAWAY
DY Nutrition x Fitness Scandinavia

 

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

ORGANIZATOR: DY Nutrition Global SRL, Blv. Ion Mihalache nr. 98, sector 1, Bucuresti, J40/21128/2017 (denumit in continuare Organizator).

Regulamentul va fi făcut public online, conform legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a legislației în vigoare.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor care îndeplinesc condiția de vârstă: peste 18 ani. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Instagram și au o adresă de e-mail validă.

*Angajații organizatorului sau membrii familiilor acestora nu pot participa.

 1. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de Organizator.

 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 16 – 31 august 2023.

Orice participare ce depășește acest termen nu se ia în considerare.

 1. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași:

 • Să se înregistreze cu adresa de e-mail pe landing page-ul dedicate acestui giveaway: https://concurs.dynutrition.ro/
 • Să urmărească conturile de Instagram: @dynutrition_ro și @fitnessscandinaviaschool
 • Să eticheteze conturile de Instagram a doi prieteni. Atenție, se acceptă etichetări multiple, dar cu conturi de Instagram diferite și valide.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament.  Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri  multiple, nume false, etc.)

 1. PREMIUL

Câștigătorul campaniei DY Nutrition x Fitness Scandinavia va fi premiat cu:

Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz forțuit).  Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția  câștigătorului.

Data și locația cursului autorizat de instructor fitness se stabilesc de comun acord de către câștigător și organizatorul cursului Fitness Scandinavia și nu intră în atribuțiile Organizatorului. Organizatorul are obligația de a comunica în timp util datele valide ale câștigătorului partenerului Fitness Scandinavia și să trimită codul voucherului online în valoare de 1000 de RON câștigătorului.

Va un singur câștigător. Se va repeta extragerea până când câltogătorul va îndeplini toate condițiile stipulate în acest regulament.

Data extragere: 1 septembrie 2023

Câștigătorul va fi anunțat prin tag în Insta Story pe contul de Instagram @dynutrition_ro și pe e-mail.

Valoarea totală a premiilor este de 3500 de RON.

Participanților nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către DY Nutrition, pierde dreptul de a revendica premiul.

 1. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament. Câștigătorul trebuie să confirme printr-un reply la e-mailul de anunțare câștigător în maximum 24 de ore de la data primirii e-mailului, faptul că a  primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului ca nu este minor (copie dupa CI).

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că organizatorul poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă  de confirmare a acordului privind aceste date.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter  personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679  din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu  caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

 

 1. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați DY Nutrition Global, filialele  sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor.

 1. DISPUTE

Acest concurs se află sub legislația în vigoare din România. Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate  individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în București - România, competentă. În plus, în orice  astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile  sale asupra daunelor survenite.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.