REGULAMENT CONCURS DE TIP GIVEAWAY  

DY Nutrition x Fitness Scandinavia

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL 

ORGANIZATOR: DY Nutrition Global SRL, Blv. Ion Mihalache nr. 98, sector 1, Bucuresti, J40/21128/2017 (denumit in continuare Organizator). 

Regulamentul va fi făcut public online, conform legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a legislației în vigoare. 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Campania se adresează doar celor care îndeplinesc condiția de vârstă: peste 18 ani. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Instagram. 

*Angajații organizatorului sau membrii familiilor acestora nu pot participa. 

 1. ACCEPTAREA REGULILOR 

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de Organizator.

 1. DURATA CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară de pe 24.03.2023 până pe data 03.12.2023. 

Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare. 

 1. MECANISM DE PARTICIPARE 

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași: 

– Să se înregistreze cu adresa de e-mail pe landing page-ul dedicat campaniei, la secțiunea de tombolă DY: https://www.dygames.ro/fitness-scandinavia

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament.  Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri  multiple, nume false, etc.) 

 1. PREMIUL 

Câștigătorul campaniei DY Nutrition x Fitness Scandinavia va fi premiat cu:


 • 1X SMART WATCH
 • 1X CÂNTAR CU ANALIZATOR CORPORAL
 • 1X VOUCHER ÎN VALOARE DE 1.000 RON PENTRU GAMA DY NUTRITION 

Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz forțuit).  Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția  câștigătorului. 

Premiul va fi livrat către câștigător de Organizator, iar premierea se face în baza înregistrării persoane cu adresa de e-mail în landing page-ul de campanie prin tragere la sorți folosind o platformă online.


Vor exista două extrageri, fiecare cu câte un singur câștigător. Dacă la cea de-a doua extragere va fi selectat același câștigător se va repeta extragerea.

 • Data prima extragere: 3 iulie 2023
 • Data a doua extragere: 3 decembrie 2023

Valoarea totală a premiilor 2000 de RON. 

Participanților nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către DY Nutrition, pierde dreptul de a revendica premiul. 

 1. ȘANSA DE CÂȘTIG 

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament. Câștigătorul trebuie să confirme printr-un reply la e-mailul de anunțare câștigător în maximum 24 de ore de la data primirii e-mailului, faptul că a  primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului ca nu este minor (copie dupa CI). 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin participare, accepți că organizatorul poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă  de confirmare a acordului privind aceste date. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter  personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679  din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu  caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). 

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.
 1. RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

Prin participare acceptați să eliberați DY Nutrition Global, filialele 

sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 

 1. DISPUTE 

Acest concurs se află sub legislația în vigoare din România. Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate  individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în București - România, competentă. În plus, în orice  astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile  sale asupra daunelor survenite. 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.