REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR

ORGANIZATE DE DY NUTRITION GLOBAL S.R.L.

IN MEDIUL ONLINE

(pe website-ul www.dynutrition.ro, respectiv pe paginile de socializare ale business-ului),

 RESPECTIV IN MEDIUL OFFLINE

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1 Concursul (denumit in cele ce urmeaza „Concursul” sau „Campania”) este organizat si desfasurat de DY NUTRITION GLOBAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Str. CONSTANTIN F. ROBESCU, Nr. 12, PARTER, BIROUL NR. 1, avand Cod Unic de Inregistrare 38645403, numar de iregistrare la Registrul Comertului J40/21128/2017, (denumita in continuare „Organizator”).

1.2 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament - cadru Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3 Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit pe website-ul Organizatorului www.dynutrition.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma online”), dar si oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail contact@dynutrition.ro sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala sus-precizata, potrivit celor mentionate in Articolul 3 din prezentul.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe Platforma online apartinand Organizatorului – www.dynutrition.ro, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-ul Organizatorului, respectiv pe paginile retelelor de socializare detinute de Organizator, dar si prin transmiterea documentelor modificatoare la solicitarea expresa a participantilor, daca este cazul.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: contact@dynutrition.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

3.1 Concursul se desfasoara in perioadele prevazute in anexele prezentului Regulament, documente supuse publicarii in prealabil.

3.2 Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial urmand a se completa cu detaliile fiecarei Campanii prevazute in anexele la prezentul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1 Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte de inceperea campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, avand resedinta in Romania pe perioada derularii Campaniei, respectiv a acordarii si transmiterii efective a Premiului.

4.2 La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

  1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
  2. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, respectiv ale anexelor la prezentul, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.

4.6 Participarea la Concurs este gratuita.

4.7 Participantii la acest Concurs pot fi denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea in Concurs.

5.1 Utilizatorii pot participa la Concurs atat prin intermediul Site-ului Organizatorului, prin inscrierea efectiva in Concurs (prin intermediul landing page-ului dedicat si completarea formularului aferent), prin accesarea paginilor detinute de Organizator in cadrul retelelelor de socializare Facebook si/sau Instagram indicate in anexele prezentului Regulament, cat si prin completarea formularelor fizice de inscriere la Concurs, puse la dispozitie de Organizator, dupa caz, in functie de imprejurarile de desfasurare a Concursului in mediul offline, conform criteriilor de inscrise stabilite prin anexe. Inscrierea in Concurs se realizeaza astfel:

  • In cazul concursurilor organizate pe Site (detaliile mecanismului vor fi, in mod particular, precizate in Anexele la prezentul, in functie de fiecare situatie punctuala):

Se acceseaza Site-ul Organizatorului, respectiv landing page-ul dedicat Concursului. Se completeaza formularul specific cu datele solicitate in cuprinsul acestuia si care se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

  • In cazul concursurilor organizate pe paginile din cadrul retelelor de socializare Facebook sau Instagram (detaliile mecanismului vor fi, in mod particular, precizate in Anexele la prezentul, in functie de fiecare situatie punctuala):
  1. Se acceseaza pagina de Facebook si/sau Instagram indicata in anexele prezentului Regulament;
  2. Se apasa Butonul Follow/Urmareste al paginii indicate;
  3. Se eticheteaza un prieten la anuntul/ postarea de Concurs, intr-un comentariu (@user) si se urmareste Pagina de Facebook si/sau Instagram pe care Participantul s-a inscris/ Se insereaza un comentariu la postarea de Concurs, conform instructiunilor detaliate prevazute in cuprinsul postarii aferente, respectiv in fiecare Anexa punctuala la prezentul;
  4. Dupa caz, se salveaza postarea care anunta Concursul;
  5. Se extrage in mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului random.org/ www.wask.co. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite conditiile cuprinse in prezentul Regulament-cadru, respectiv in Anexele la acesta.
  • In cazul concursurilor desfasurate in mediul offline

Participantii vor completa formularele fizice specifice, puse la dispozitia acestora de catre Organizator, in functie de fiecare context punctual (spre exemplu, in cazul concursurilor organizate in contextul participarii la un eveniment organizat de Organizator sau in parteneriat cu acesta etc.), prin intermediul carora vor furniza datele personale solicitate.

 

5.2 Un Participant va putea fi desemnat castigator o singura data pe durata Concursului.

5.3 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti electronica (random.org/wask.co), dintre toti Participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se va desemna Castigatorul dupa cum urmeaza:

5.3.1 1 (un) castigator/mai multi, in functie de detaliile precizate in cadrul anexelor prezentului Regulament pentru Concursul desfasurat pe Website-ul Organizatorului, pe pagina de pe reteaua de socializare Facebook si/sau Instagram apartinand acestuia sau fizic, in mediul offline.

5.3.2  Castigatorul va fi anuntat telefonic/ printr-un e-mail/ mesaj tip SMS sau transmis prin intermediul retelelor sociale de catre personalul Organizatorului cu privire la castigarea Concursului. Rezultatele extragerii vor fi publicate, cu respectarea dispozitiilor in materia prelucrarii de date cu caracter personal, pe pagina dedicata Concursului din cadrul Website-ului Organizatorului prevazuta in continutul anexei, respectiv pagina de Facebook si/sau Instagram a retelei de socializare apartinand Organizatorului pe care s-a desfasurat concursul indicata in anexa la prezentul Regulament, dupa caz.

5.4 Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina din cadrul Website-ului dedicata Concursului sau in cadrul retelei de socializare pe care a fost desfasurat Concursul numele Castigatorului si premiile acordate in conformitate cu detaliile precizate in anexele prezentului Regulament, insa numai cu respectarea dispozitiilor relevante in domeniul prelucrarii de date cu caracter personal.

5.5 In situatia in care Castigatorul refuza premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, acesta fiind acordat unei rezerve. Pentru fiecare Castigator vor fi extrase cate doua (2) rezerve de Castigatori. acesta ramanand in posesia Organizatorului.

5.6 O persoana are dreptul de a participa la Concurs cu un singur cont detinut pe pagina retelei de socializare pe care se desfasoara Concursul/ cu un singur cont de utilizator creat pe Platforma online/ cu o singura inscriere prin completarea unui singur formular fizic. Daca Organizatorul identifica o persoana ce foloseste mai multe conturi pentru a participa la Concurs, isi rezerva dreptul de a o descalifica din Concurs. In contextul Campaniilor desfasurate pe paginile de social media ale Organizatorului si care presupun etichetarea in comentarii a unor prieteni este permisa etichetarea mai multor prieteni, prin comentarii diferite, astfel ca mai multe comentarii postate de Participant echivaleaza cu mai multe sanse de castig. Prietenii etichetati trebuie sa aiba conturi active si sa nu fie etichetate paginile/conturile unor companii/ conturi de brand.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1 In cadrul Concursului se vor acorda, prin tragere la sorti electronica (random.org/ wask.co), premii ce constau in produse din portofoliul Organizatorului, asa cum acestea sunt prezentate in anexele prezentului regulament aferente fiecarei campanii organizate, cat si premii oferite cu sprijinul unor terti parteneri ai Organizatorului.

6.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului va fi prezentata in anexa aferenta fiecarei Campanii.

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.1 Desemnarea castigatorilor  se va face prin tragere la sorti electronica prin intermediul site-ului www.random.org/ www.wask.co, sistem care asigura atat confidentialitatea, cat si aleatoritatea extragerii, utilizand datele colectate in perioada Campaniei de la toti participantii ce indeplinesc conditiile de inscriere.

7.2 La tragerea la sorti vor participa toti participantii inscrisi in perioada aferenta campaniei, in intervalul precizat, conform detaliilor prezentate in anexele prezentului Regulament.

7.3 Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor Concursului se va efectua la sediul Organizatorului, la data precizata in anexele prezentului Regulament.

7.4 Numarul de castigatori va fi precizat in anexele prezentului Regulament.

7.5 Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.6 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul fiind acordat rezervei extrase, conform celor de mai sus.

7.7 Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

8.1 Dupa tragerea la sorti, Organizatorul procedeaza la validarea participantilor desemnati castigatori, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Concurs a Utilizatorilor. Organizatorul va contacta castigatorii telefonic, prin e-mail sau dupa caz, prin transmiterea unui mesaj privat pe reteaua de socializare pe care s-a desfasurat concursul. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund mesajului Organizatorului, la telefon sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea e-mailului (in masura in care aceaste informatii sunt disponibile), Organizatorul va mai incerca inca o data contactarea, prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.

8.2 Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

8.3 Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nu se ofera un raspuns la mesajul privat, numarul de telefon nu este alocat, este gresit etc.), (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa ramana la dispozitia Organizatorului.

8.4 Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

8.5 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.6 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

8.7 Prin e-mailul sau convorbirea telefonica de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit la adresa indicata pentru livrarea premiului, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minimum 14 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-mail/ aceeasi conversatie telefonica, Castigatorul isi va asuma si confirma acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul validarii si transmiterii premiului.

8.8 Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.9 Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorilor.

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, respectiv termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

9.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

- Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulamentului Oficial si in scopul declarat prin acesta.

9.4 Organizatorul prezentului Concurs:

- nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

- este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

- nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatorii unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

- isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai, daca este cazul, implicati in derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament, in calitate de operator de date cu caracter personal.

10.2  Datele cu caracter personal colectate in cadrul oricarui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului si carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.3 Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament. Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator si vor fi prelucrate strict în scopurile prevazute in Regulament; acestea se pot referi la: numele, prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de domiciliu/ resedinta la care va fi transmis premiul, date transmise voluntar de castigator, in vederea revendicarii premiului.  Datele cu privire la participantii necastigatori vor viza datele publicate de participant voluntar pe pagina de concurs sau in profilul detinut pe reteaua de socializare si utilizat in vederea participarii la concurs.

10.4 Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru desfasurarea concursului in vederea contactarii participantului. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantul castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de obtinerea acestui acord, participantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.

10.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului nr. 679/2016, urmatoarele drepturi in raport cu Organizatorul: dreptul la acces de date, dreptul la rectificare, dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

10.6 Distinct de datele facute publice pe pagina de pe Website-ul Organizatorului dedicata Concursului sau, dupa caz, profilul detinut pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, castigatorilor li se vor solicita datele complete pentru transmiterea premiului: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon si adresele de corespondenta pentru expedierea premiului. In situatiile in care valoarea Premiului acordat depaseste 600 RON, pentru intrarea in posesia acestuia, conform dispozitiilor legale relevante, Castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului o copie a cartii sale de identitate/ CNP-ul. Refuzul Castigatorului de a furniza datele mai sus precizate atrage imposibilitatea intrarii in posesia Premiului.

10.7 Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de participarea la concursul organizat in conditiile descrise in anexele prezentului regulament, desemnarea castigatorului concursului pe pagina detinuta de Organizator pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, contactarea castigatorului in vederea oferirii posibilitatii de a semna un acord pentru utilizarea materialelor ce au legatura cu persoana sa si pentru inmanarea premiului castigatorului. Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Utilizator.

Articolul 11. Incetarea Concursului inainte de termen

11.1 Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat in perioadele precizate in anexele prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica pe Website-ul Organizatorului sau pe paginile detinute de aceasta pe retetele de socializare pe care se organizeaza Concursul.

Articolul 12. Forta Majora si Cazul Fortuit

12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12.3  Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

12.4 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

- tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

12.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 13. Litigii

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Articolul 14. Regulamentul Oficial

14.1 Regulamentul Oficial, orice act modificator si orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile gratuit pe Site-ul Organizatorului, dar si oricarui solicitant care transmite o cerere la adresa de e-mail: contact@dynutrition.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa postala mai sus mentionata.

 

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre SCA GRECU SI ASOCIATII, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public astazi, [...], ora [...], in 1 exemplar original si [...] duplicate.

 

 

DY NUTRITION GLOBAL S.R.L.

Prin Administrator

YASSIN ABDUL HALIM